Onderwijs

NT2 – docent

Ik ben in het NT2-veld begonnen als docent. Sindsdien ben ik op vele andere manieren werkzaam in het onderwijs NT2. Het werk als docent ging ik steeds meer missen en ik vond het steeds lastiger mijn werk te doen zonder recente leservaring. Vandaar dat ik in 2016 weer ben gaan lesgeven. Met veel plezier! Sinds 2021 ben ik gecertificeerd NT2-docent. Ik heb ervaring met lesgeven aan allerlei doelgroepen en op alle taalniveaus.

Door mijn werk probeer ik een krachtige leeromgeving te creëren die cursisten stimuleert en uitrust om zelfstandig te functioneren in de Nederlandse samenleving. Maar vooral ook een plek waar ze zich in het Nederlands kunnen laten zien en horen en gezien en gehoord worden. Mijn lessen kenmerken zich door veel interactie, actieve werkvormen en persoonlijke begeleiding.

Afdeling Nederlands als tweede taal, Vrije Universiteit, 1992.


Trainer/coach

Mijn eigen ervaring als docent neem ik mee in trainingen aan docenten. Ik denk graag mee met taaldocenten die hun lessen effectiever, motiverender of interactiever willen maken. Bijvoorbeeld door:

  • inzichten uit de theorie te vertalen naar de les;
  • de lessen beter af te stemmen op de leerdoelen van ERK, Raamwerk NT2 of Referentiekader Taal en Rekenen / Standaarden en eindtermen VE;
  • vaker actieve werkvormen in te zetten;
  • aan te sluiten op de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van de cursisten.

Ik verzorg trainingen aan docenten en taalvrijwilligers op ROC’s, ISK’s, AZC’s, vo’s en bij taalaanbieders en bibliotheken. Ik geef trainingen in de didactiek van de verschillende vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, schrijven), en over het geven van feedback, differentiëren, grammatica, woordenschat, taalbeleid en het gebruik van lesmateriaal. Mijn trainingen zijn altijd praktisch, interactief, laagdrempelig en persoonlijk.

Ik coachte eerder docententeams Nederlands in het vo, mbo en volwasseneneducatie gericht op lesgeven aan meertalige klassen, taalbeleid, de ontwikkeling van een leerlijn Nederland en toetsen Nederlands.

Voor Oefenen.nl maakte ik samen met Ella Bohnenn didactiekfilms over het leren lezen en schrijven van volwassenen. De films zijn hier te bekijken. In de Handreiking Taal bij de Standaarden en Eindtermen Taal en Rekenen VE geven we didactische aanwijzingen hoe je leerders naar een hoger taalniveau kunt brengen.

Voor Leren in de Educatie schreef ik een artikel over schrijfvaardigheid. De artikelen uit deze uitgaven staan bij de Kennisbank van Oefenen.nl.


Adviseur/onderzoeker

Als adviseur / onderzoeker kan ik je inzicht en advies geven over nieuw op te zetten en bestaande cursustrajecten en meedenken over te maken of gemaakte keuzes. Daarnaast kun je me vragen om een aanpak, didactiek, pilot of traject te evalueren, bijvoorbeeld op effectiviteit.

Voor een stadsdeel in Amsterdam deed ik bijvoorbeeld een kwaliteitsscan van het informeel cursusaanbod NT2 en ANT. Ook maakte ik een kwaliteitsanalyse van het oefenmateriaal op Oefenen.nl. Voor het ministerie van OCW onderzocht ik de inhoud, opbouw en het taalgebruik in studieboeken voor het mbo en het gebruik van studieboeken in de lessen.