Taal & Educatie

Welkom bij Taal & Educatie

Taal & Educatie is een taaladviesbureau voor NT2, laaggeletterdheid en Nederlands in het mbo. Taal & Educatie is Fouke Jansen. Ruim 30 jaar ervaring in taalonderwijs en -toetsing, inburgering en laaggeletterdheid.

Even voorstellen

Ik houd van talen en ik houd van culturen. Het leren kennen van andere talen en culturen doet me beseffen op hoeveel andere manieren je naar de wereld, het leven, kunt kijken. Het NT2-onderwijs verveelt daarom nooit. Door mijn werk hoop ik dat mensen met meer plezier en gemak de taal leren en hun plek in de Nederlandse samenleving vinden.

Ik studeerde Franse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit en Algemene Taalwetenschap aan de UvA. Na mijn studie werkte ik 13 jaar aan de Afdeling Nederlands als tweede taal van de VU. In 2002 richtte ik het taaladviesbureau Taal & Educatie op. Mijn werkzaamheden breidden zich uit naar Nederlands in het mbo en het werkveld laaggeletterdheid. Daarnaast ben ik werkzaam voor Stichting Schoolmaatjes ONS.


Taal & Educatie

Bij Taal & Educatie kun je terecht voor alles wat met goed taalonderwijs te maken heeft:

  • De ontwikkeling van lesmateriaal
  • Coaching en training van taaldocenten
  • Advies, onderzoek en evaluatie
  • De ontwikkeling en screening van toetsen


Referenties

Vrijwilliger bij Schoolmaatjes ONS

Tijdens het project ben ik op een erg prettige en professionele manier begeleid door Fouke. Dit tijdens onze een op een contacten maar vooral ook tijdens de trainingen en intervisie-avonden. Het was prettig om af en toe even te sparren en vooral ook de ervaringen van de andere schoolmaatjes te horen en elkaar ook advies te geven. 

Cursiste

Ik heb altijd genoten van de sfeer van de cursus en ik was altijd gemotiveerd door jou. En nu ben ik nog meer gemotiveerd omdat de vervolgcursus een steunpunt zal zijn in mijn nieuwe baan. Eigenlijk voel ik me meer comfortabel omdat ik weet dat als ik een probleem met de taal heb, jij aanwezig bent.

Uit de rapportage assessment Competent NT2-docent, Hogeschool van Amsterdam

Mevrouw Jansen heeft laten zien dat zij een professionele docent is, die zich daarnaast ook in andere richtingen heeft ontwikkeld; zij is competent als ontwikkelaar van materialen en organisator van onderwijs op diverse niveaus (team, lokaal, landelijk). Ook binnen het domein van onderzoek / evaluatie en de ondersteuning van collega’s is mevrouw Jansen ervaren.

Opdrachtgevers zijn en waren

Cito, CINOP, Coutinho, Hogeschool van Amsterdam, Nedles, Oefenen.nl, Schoolmaatjes ONS, Boom Uitgevers Amsterdam, Electude, ITTA, LOWAN, Ministerie van OCW, OBA, ROC van Amsterdam, ThiemeMeulenhoff, VU-NT2.