Taalbeleid en taalontwikkelend lesgeven

  • Taal & Educatie denkt mee over de invoering van taalbeleid.
  • Taal & Educatie verzorgt docententrainingen taaldidactiek en taalontwikkelend lesgeven.
  • Taal & Educatie ontwikkelt samen met u lesmateriaal op maat.

Projecten

  • Ontwikkeling Standaarden en eindtermen ve (in opdracht van Cinop)
  • Handreiking bij de Standaarden en eindtermen (in opdracht van Cinop)
  • Lesmateriaal voor laaggeletterden (in opdracht van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl)
  • Taal & Educatie was projectleider van Docenten aan zet bij taal in alle vakken, een initiatief van Levende Talen, VECON en Platform VVVO en gefinancierd door het Ministerie van OCW. Dit project wordt voortgezet in de werkgroep taalbeleid van Levende Talen.
  • Training Taalassessoren Nederlands MBO (Grip op taal, Cito)
  • Certificering Taalassesoren Nederlands MBO (in opdracht van Cito)
  • Training Oefenen.nl voor vrijwilligers Leef en Leer! in Amsterdam

Opdrachtgevers: Basisacademie, Cinop, Ministerie van OCW, Nova College, Stichting Expertisecentrum ETV.nl, ThiemeMeulenhoff, SBCM, Platform VVVO, Cito, OBA

Dintelstraat 96-II
1078 VX Amsterdam
06-52031524
fouke@taaleneducatie.nl
webdesign: beeldpunt