Bij Taal & Educatie staan de begrippen communicatief, doelgericht en efficiënt centraal in de   visie op taalverwerving. Je leert een taal om zo snel mogelijk en in zoveel mogelijk verschillende situaties in die taal te kunnen communiceren. Een zo hoog mogelijke algemene taalvaardigheid maakt het eenvoudiger om taal voor een specifieke context te leren.

Het leren van een taal vraagt veel tijd en energie. Tijd en energie die goed besteed moeten worden en tot een voldoende taalniveau moeten leiden. Taal & Educatie levert hier graag een bijdrage. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van uitnodigende en interessante leermiddelen, waar nodig op maat. En door praktijkgerichte trainingen waarmee docenten en/of vrijwilligers meer inzicht krijgen in het taalverwervingsproces en handvatten krijgen om hun leerlingen naar het vereiste niveau te brengen.

Taal & Educatie heeft met name affiniteit met cursisten en leerlingen die niet zo makkelijk leren. Juist voor hen kan goed taalonderwijs het verschil maken tussen wel of geen vervolgopleiding of werk.

Dintelstraat 96-II
1078 VX Amsterdam
06-52031524
info@taaleneducatie.nl
webdesign: beeldpunt