Begeleiding en onderzoek

 • Screening materialen van de website www.oefenen.nl op inhoud, niveau en kwaliteit
 • Onderzoek 'Studieboeken als succesfactor in taalbeleid' in opdracht van het Ministerie van OCW
 • Begeleiding sectie Nederlands bij het opzetten van een leerlijn Nederlands voor de AKA, in opdracht van het Nova College in Haarlem.
 • Analyse Afdeling NT2 van de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Kwaliteitscan van het cursusaanbod NT2 en ANT2 in Stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam

Materiaalontwikkeling

 • Standaarden en eindtermen ve en Handreiking in opdracht van Cinop
 • Diverse programma's voor laaggeletterden op www.oefenen.nl (o.a. Lees & Schrijf! Uit en Thuis, Eten en Weten, Klik & Tik), Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
 • IJsbreker en IJsbreker Plus, ThiemeMeulenhoff
 • Schrijven in Nederland, ThiemeMeulenhoff
 • Prestaties AKA-opleiding voor het NOVA College, Haarlem
 • SCORE, materiaal leesvaardigheid Nederlands voor het voortgezet onderwijs, Basisacademie
 • Uit de klas, didactische bijdragen voor ISK-docenten in opdracht van LOWAN
 • Dilemma's in het onderwijs, didactische bijdragen voor docenten op de website van uitgeverij Boom.

Trainingen

 • Docent Nederlands op de werkvloer (Nt2)
 • Docent NT2
 • Trainingen docenten/vrijwilliers/begeleiders van leerders op Oefenen.nl in ROC's, ISK's, SW-bedrijven, bibliotheken
 • Groot aantal didactische trainingen voor docenten, o.a.
  • Werken met IJsbreker en IJsbreker Plus (Nt2)
  • Werken met heterogene groepen (Nt2)
  • Leermiddelen NT2 (Nt2)
  • Lesgeven in meertalige klas (VMBO en MBO)
  • Didactiek spreekvaardigheid (MBO: vreemde talen en Nt2)
  • Taalontwikkelend lesgeven (Voortgezet onderwijs)
  • Taalassessor Nederlands MBO (in opdracht van Cito)

Management

 • Coördinator Amsterdam SchoolmaatjesONS!
 • Projectleider  Docenten aan zet bij taal in alle vakken 
 • Projectleider Werkgroep Taalbeleid Levende Talen
 • Interim-hoofd van de Afdeling Nederlands als Tweede Taal van de Vrije Universiteit
 • Inhoudelijk projectmanagement van IJsbreker en IJsbreker Plus
Dintelstraat 96-II
1078 VX Amsterdam
06-52031524
fouke@taaleneducatie.nl
webdesign: beeldpunt